Natuurbrand

In Haaglanden hebben we natuurgebieden met duinen, bos, en gras. De natuur is mooi, maar ook kwetsbaar. In het voorjaar en in de zomer neemt de kans op een natuurbrand toe. Natuurbranden kunnen onvoorspelbaar zijn, zich snel verspreiden en op verschillende plekken opduiken. Dat maakt een natuurbrand lastig te bestrijden. Behalve dat er mooie natuur verloren gaat, vormt een brand ook een bedreiging voor dieren in de natuur. Het grootste gevaar voor de mens is dat je door het vuur verrast wordt, ingesloten raakt en niet meer weg kan.

De meeste natuurbranden ontstaan omdat mensen onvoorzichtig zijn met vuurkorven, barbecues of het weggooien van een sigaret. Soms worden branden aangestoken. Maar ook door de natuur zelf kan brand ontstaan, bijvoorbeeld door een blikseminslag. Factoren die invloed hebben op het risico van een natuurbrand zijn:

 • Langdurige droogte.
 • Het soort begroeiing (heide, duindoorn, naaldbos).
 • Het aantal en type gebruikers (wandelaars, kampeerders).
 • De weersomstandigheden (droogte, wind).
natuurbrand

Wat moet ik doen bij een natuurbrand?

In Haaglanden hebben we natuurgebieden met duinen, bos en gras. De natuur is mooi, maar ook kwetsbaar. Vooral tijdens droge periodes in het voorjaar en de zomer. Een natuurbrand kan zich snel uitbreiden, is grillig en moeilijk te bestrijden. Natuurbrand is te voorkomen, want die ontstaat meestal door menselijk gedrag.

 • Wacht hulp niet af. Vlucht zo snel en zo ver mogelijk weg van de brand. Veilige plekken zijn de openbare weg, een groot verhard terrein of de bebouwde kom.
 • Loop niet voor de brand uit of in de richting waarin de brand zich verspreid. Loop dwars op de brand. Daarmee verklein je de kans dat de brand je inhaalt.
 • Help andere mensen en kinderen naar een veilige plek.
 • Bel 112 en geef de locatie van de brand zo precies mogelijk door. Kijk in je omgeving of je herkenningspunten hebt, zoals een ANWB-paddenstoel, informatieborden, straatnamen of nummers op paaltjes en bankjes.
 • Volg de aanwijzingen van overheid en hulpverleners op. Volg het nieuws via deze website, of op Twitter

Meer informatie

  • Rook niet in de natuur, zeker niet wanneer het droog is.
  • Maak in droge periodes nooit open vuur.
  • Wees altijd voorzichtig met open vuur. Een vuurkorf stoken of barbecueën mag alleen op speciale picknick- en vuurplaatsen, of met toestemming van de terreineigenaar op een ruim verhard of zanderig stuk ondergrond.
  • Gooi sigarettenpeuken en glas altijd in een prullenbak of neem ze mee naar huis. Hetzelfde geldt voor de kolen van een barbecue en tuinafval.
  • Kampeer je in de natuur? Houd altijd blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang, brandblusser of een emmer water.
  • Parkeer je auto niet op bospaden, hulpdiensten moeten de ruimte hebben.
  • Parkeer je auto ook niet op hoog en droog gras. De katalysator aan de onderkant van de auto is na een kort ritje al erg heet. Dit kan makkelijk brand veroorzaken.

  Meer tips

  • Wees extra alert in natuurgebieden met heide en dennenbos. Hier kan brand zich sneller uitbreiden.
  • Houd je aan de regels die gelden in het natuurgebied, in de gemeente of op het vakantieverblijf waar je bent.
  • Weet dat je in de natuur niet overal bereik hebt met je mobiele telefoon.
  • Neem eventueel een wandelkaart, wandelapplicatie of GPS mee als je op pad gaat, zodat je je beter kan oriënteren.
  • Vermoed je brandstichting? Wees alert op verdachte situaties. Meld deze bij de terreineigenaar of bel de hulpdiensten via 112. Help mee door foto’s of een filmpje te maken en onthoud locatie, persoonskenmerken en bijvoorbeeld een kenteken.
  • Op www.natuurbrandrisico.nl staat de actuele situatie van de droogte in de natuur van zowel Haaglanden als andere (gekoppelde) provincies.
 • Gerelateerde tips

  vluchten met je vluchtplan

  Maak en oefen een vluchtplan

  Bij brand heb je maar drie minuten om je huis uit te vluchten. Weet jij hoe je bij brand snel jouw huis kan verlaten?

  nooduitgang

  Denk na over evacueren of schuilen

  Het kan zijn dat je bij een noodsituatie onverwacht moet schuilen of zelfs evacueren. Weet jij wat je moet doen?