Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan
coronavirus

“Samenwerken is het allerbelangrijkste”

Vier militaire zorgverleners hebben zich de afgelopen weken ingezet op de tijdelijke non-COVID verpleegafdeling van het Reinier de Graaf ziekenhuis, die is gehuisvest in het Diaconessenhuis in Voorburg. Daar verblijven patiënten die wachten op een plek in een verpleeghuis. Het ziekenhuis maakt met deze verpleegafdeling extra bedden vrij voor de zorg van COVID-patiënten binnen en buiten onze regio. Ook kunnen zij eerder patiënten overnemen van andere ziekenhuizen die tegen de grenzen van hun capaciteit aanlopen. Het Reinier de Graaf ziekenhuis werkt op veel manieren samen met zorginstellingen in de regio. Anja van der Eijk is Manager Bureau Transmurale Zorg en samen met haar team is zij verantwoordelijk voor goede afstemming tussen eerstelijnszorg, zoals de huisarts, en de tweedelijnszorg in het ziekenhuis. Zij zorgen ervoor dat de zorg op de goede plek wordt georganiseerd en waar nodig verbeterd. Zij vertelt hoe zij werkt in coronatijd.

Eerste golf

Tijdens de eerste golf gingen Anja en haar team op zoek naar samenwerkingspartners in de regio om coronapatiënten goed op te vangen. “Ik maak verbinding met partijen buiten het ziekenhuis, zoals de verpleeg- en verzorgingshuizen en revalidatiecentrum Basalt. Samen zorgen we ervoor dat patiënten op de goede plek terechtkomen.  Als ze uit het ziekenhuis kunnen, hebben ze nog wel zorg nodig. Met thuiszorgorganisaties bijvoorbeeld heb ik afgestemd dat zij via zogenaamde coronaroutes voor coronapatiënten konden zorgen. Het ziekenhuis zorgt voor een goede overdracht, zodat die zorg soepel kan opstarten. En in goede afstemming en samenwerking met Pieter van Foreest hebben we revalidatiezorg overgebracht naar een WestCord Hotel in Delft. Wij hadden behoefte aan ruimte voor coronapatiënten en WestCord wilde onze beide organisaties hierin ondersteunen. Dit heeft geresulteerd in een fantastische samenwerking.”  

COVID-poli

“Ook met de huisartsen werken we nauw samen. Als een patiënt de huisarts belt met een vermoeden van corona, dan kan de huisarts hem doorverwijzen naar de COVID-poli/HAP (huisartsenpost). Daar wordt de patiënt beoordeeld door de dienstdoende arts. Deze poli wordt 24 uur per dag bemenst door een pool huisartsen. Daardoor kan de patiënt wel bij deze huisarts terecht maar hoeft hij niet naar de eigen huisarts, die ook andere patiënten behandelt. Je wilt daarin geen risico lopen.”

Verpleegkundige bij het bed van een patiënt

“Samenwerken is het allerbelangrijkste”

“Samenwerken is het allerbelangrijkste. In deze tijd is het zelfs cruciaal. Uit de intensieve samenwerking met alle partijen in de eerste golf zijn mooie dingen voortgekomen. Hierdoor kon het Reinier de Graaf ziekenhuis zo veel mogelijk een ziekenhuis blijven, zodat we de juiste patiënten kunnen blijven helpen. Dat zijn zowel COVID- als non-COVID patiënten.”

Inzet militaire zorgverleners

“Een ziekenhuis is geen ideale omgeving voor oudere patiënten die wachten op een plek in een verpleeghuis. Daarom hebben we een extra afdeling in het Diaconessenhuis geopend. De patiënten die we daar verzorgen, wachten op een plek in een verpleeghuis. In de zomer hebben we extra personeel geworven, zodat we ruimte hadden om personeel in te zetten. We hadden ook een verzoek gedaan voor ondersteuning door Defensie. Doordat we met deze opvang ruimte creëren in de zorg in de regio zijn tijdelijk vier militaire zorgverleners ingezet om de patiënten te verzorgen. Ondertussen blijven we personeel werven.”

Vrijwilligers geven onmisbare steun

“In het Diaconessenhuis werken ook 40 vrijwilligers. Het is geweldig dat zij ons ondersteunen. Zij geven aandacht aan de patiënten waar de verpleegkundigen dat, naast de reguliere patiëntcontacten, niet kunnen doen. Een patiënt vertelde ons dat het hier zo fijn en rustig is met veel aandacht. Dat is heel mooi om te horen. We leveren echt zorg op maat. Het geeft zoveel energie om juist in deze tijd zoiets neer te zetten. Echt geweldig en ondersteunend.”

26 januari 2021

Vond je deze pagina nuttig?
Review