Noodverordeningen

Deze noodverordeningen zijn nu geldend in regio Haaglanden.

 

Persbericht bij noodverordening 1 juli 2020

Voor de veiligheidsregio Haaglanden zijn de aanwijzingen van de minister van VWS ten aanzien van de aanpassingen van de maatregelen voor de beheersing van COVID-19 vertaald in een nieuwe noodverordening die op 1 juli 2020 ingaat. De noodverordening wijkt niet af van de landelijke richtlijn en bevat een nadere uitleg over de nu geldende 1,5 meter afstandsnorm, het dragen van mondkapjes in het openbaar vervoer en de nieuwe normen voor het organiseren van samenkomsten binnen gebouwen en in de buitenlucht. In verpleeghuizen en kleinschalige vormen van ouderenzorg is inmiddels bezoek weer toegestaan, tenzij zich daar opnieuw één of meer corona-besmettingen voordoen

Noodverordening 1 juli 2020