Gemeenten binnen de Veiligheidsregio Haaglanden

De Veiligheidsregio Haaglanden bestaat uit negen gemeenten. De noodverordeningen met betrekking tot corona die de Veiligheidsregio Haaglanden opstelt, gelden voor alle negen gemeenten:

  • Delft;
  • Den Haag;
  • Leidschendam-Voorburg;
  • Midden-Delfland;
  • Pijnacker-Nootdorp;
  • Rijswijk;
  • Wassenaar
  • Westland;
  • Zoetermeer.